Pædagogiske mål

Pædagogiske mål for Børnehuset Åkanden

Åkanden ønsker at være en institution i løbende udvikling.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og inkluderende pædagogik.

Derudover har vi en profil hvor vi arbejder målrettet på at:

  • Styrke børnenes evne til fokuseret opmærksomhed, giver dem glæde ved at bidrage til fællesskabet og styrker deres kompetencer til at mestre livet nu og på sigt.
  • Børnene skal lære sig selv at kende (selvomsorg), og kunne være i samspil med andre som livsduelige mennesker.

Vores fokusområder til at understøtte profilen er:

Sund krop & stærkt sind

Mindfulness & heartfulness.

Sund krop:
Det har afgørende betydning for børns fysiske, psykiske og sociale udvikling, at de er aktive. Hjernens evne til at organisere og tyde stimuli er afhængig af de to grundlæggende sanser: bevægesansen og berøringssansen. Vi ønsker at børnene i Åkanden oplever glæde ved at bruge kroppen, at de er fysisk aktive og udvikler en høj grad af kropsbevidsthed og selvhjulpenhed, da det positivt understøtter deres selvværd.

Stærkt sind:
Vi ønsker børnene i Åkanden udvikler sig til livsduelige mennesker. Vi understøtter, at børnene udvikler strategier til at kunne tackle livet på godt og ondt. Vi ønsker børnene udvikler mod, styrke og modstandskraft. En forudsætning for mod, styrke og modstandskraft er for os sårbarhed og følsomhed. Der er derfor altid en dobbelthed i spil, når vi arbejder med at understøtte et stærkt sind.
Det er vigtigt, at børnene kan tackle svære ting i livet og nederlag uden at de bryder helt sammen, men på den anden side er det ligeså vigtigt, at de lærer at mærke efter hvordan de har det indeni, og eksempelvis have mod og kraft nok til at sige fra i forhold til ydre pres.

Mindfulness:
Mindfulness handler om at lære børnene, at være i verden med en mere bevidst opmærksomhed, og understøtte deres forankring i krop, sind og fællesskab. Vi vil gerne være med til at skabe mulighed for at give børnene en indre ro, og understøtte deres evne til at kunne fokusere og fordybe sig, selvom der er mange ydre stimuli. At børnene lærer at kunne være tilstede i nuet med en accept af deres følelser/tanker. For mange børn er hverdagen præget af et højt tempo, og for nogle også et betydeligt højt stressniveau. Tillige er der sket en markant ændring i børns ydre sansepåvirkning - tempofyldte tegnefilm, computerspil mm., og vi ønsker derfor, at understøtte børnenes muligheder for at fordybe sig og rette blikket indad.

Heartfulness:
Heartfulness handler for os om, at børnene udvikler ”trangen til at ville det gode” her i livet, både i relation til dem selv og andre. At de både lærer at opføre sig som ordentlige mennesker, og være et ordentligt menneske. At være et ordentligt menneske betyder for os, at man behandler andre mennesker med respekt, omsorg og imødekommenhed – at man gør gode ting uden at andre har bedt om det. Vi ønsker børnene udvikler en ansvarlighed for andre menneskers velbefindende.