Institutionsbestyrelsen

Børnehuset Åkanden har en tostrenget bestyrelsesmodel.

Det betyder vi både har en institutionsbestyrelse og en forældrebestyrelse.

Institutionsbestyrelsen har følgende kompetencer:

 • Den overordnede ledelse
 • Arbejdsgiveransvar
 • Økonomisk ansvar
 • Fastsætter formål og grundlag
 • Indgår aftaler
 • Udarbejder vedtægter
 • Råder over ejendom og formue

I institutionsbestyrelsen sidder to eksterne medlemmer, der udpeges af vores paraplyorganisation, herunder altid formanden. Derudover sidder der tre medlemmer fra forældrebestyrelsen, herunder altid formanden for forældrebestyrelsen.

Under fanen "forældrebestyrelsen" kan man der se, hvilke forældre der pt. sidder i institutionsbestyrelsen. 

 

Forældrebestyrelsen har følgende kompetencer:

 • Handler indenfor institutionens formål og grundlag
 • Fastsætter principper for institutionens virksomhed
 • Fastsætter principper for anvendelsen af rådighedsbeløbet
 • Indstiller og deltager i ansættelse af leder
 • Kan indstille til ansættelse af fast personale

Lederens kompetence:

 • Den daglige ledelse
 • Den pædagogiske ledelse
 • Træffe enkeltbeslutninger
 • Udmønte budget