Velkommen til børnehuset Åkanden

 - en dynamisk og nærværende daginstitution.

Børnehuset Åkanden er en selvejende daginstituion under Børneringen med 84børn fordelt på 32 vuggestuebørn og 52børnehavebørn.

Børnehuset Åkanden er en del af det forpligtigende selvejende netværk i LTK.

Vores værdigrundlag bygger på faglighed, engagement, anerkendelse, omsorg og humor. Vi arbejder ud fra en anerkendende og inkluderende pædagogik

Åkandens kerneopgave er, at børnene oplever sig som værdifulde individer og udvikler sig som demokratiske samfundsborgere.

Åkandens profil er:
Vi styrker børnenes evne til fokuseret opmærksomhed, giver dem glæde ved at bidrage til fællesskabet og styrker deres kompetencer til at mestre livet nu og på sigt.

Børnene skal lære sig selv at kende (selvomsorg), og kunne være i samspil med andre som omsorgsfulde og livsduelige mennesker.

Vores pædagogiske fokusområder til at understøtte profilen er:
  • Sund krop & stærkt sind
  • Mindfulness & heartfulness

Udover vores særlige fokusområder, arbejdes der målrettet med forskellige temaer henover året.

Læs mere under "om institutionen" og "aktiviteter".

Her bor vi
Vi giver hinanden massage!

Ventelisterundvisninger

I Børnehuset Åkanden prioriterer vi, at lave rundvisning en gang om måneden for de forældre der ønsker at skrive deres barn op. Ved rundvisningen får man en fyldestgørende introduktion til Åkandens pædagogik og rammer. 

Tilmelding er nødvendig, og du melder dig til på piho@ltk.dk 

Tidspunktet er kl. 8.30-9.30

I 2020 er der rundvisning følgende datoer:
6.1 - 3.2 - 11.3 - 2.4 - 6.5 - 6.8 - 4.9 - 7.10 - 26.11